Să te f…t zu…erg!

 

Ce ghi..on aiurea în tram..i,

Mă puse zu…erg la întristare,

Fără să știe că în c..r mă do..re

De frăs..iala marelui buh..i.

 

Că scriu de pop..nari și les..ene,

De ăia de se ard în popo..ț,

De ăia neg..icioși cu p..ul creț,

Ce-arată ca ra ..tul de hi..ne.

 

Că scriu despre ți..anii ce cio..esc

Și nu se sp..lă și mi..os a zoa..e,

De sfân..ul care îmi aduce plo..ie

Și de patrio..smul rom..esc.

 

Despre vac…in și bo..i ce ne-o…ară

Și despre pro..ii deveniți cre..ni,

Despre norm..lii care f.. găini

Și despre ăia care se în…oară.

 

Nu-i place că mă iau de-ame…cani,

De ru..i, de-ar..bi și alte lig..ioane,

De infl…sării pe mil..ane

Ce-și vâ..d șira spinări..or pe ba..i.

 

Că mi se r..pe de uniu..ea lor,

De holo..ust și de încăl..ire,

De gh..ii ce-mi vorbesc despre iub..re

Și gra..ele frum..ase-n mintea lor.

 

Am înțeles că dacă spun urât

Despre ur..te, def..rmate, sl..te

Sau despre câte b..be ne..tute,

Mă spâ..zură cenz..ra lui de gât.

 

Cinstit, mă c..c pe mediul virtual,

Pe laicuri, seruri și-alte marafeturi,

Mă p.ș pe tot ce-nseamnă inter..eturi

Și de al naibii-am să rămân, nor..al!